Jums ir daudz darba un maz laika? Dariet to, ko Jūs protat vislabāk,  pārējo lai dara tie, kuri to prot! Mēs profesionāli aizstāvēsim Jūsu tiesības, parādīsim visizdevīgāko un efektīvāko likumisko ceļu Jūsu plānu un ideju īstenošanai. Mēs -  pieredzējuši juristi – cilvēki, kuri dara to, ko vislabāk prot!

Jūsu tiesību realizācija – mūsu darbs, ko mēs veicam ar pārliecību, ka jebkurai situācijai ir risinājums. Mēs palīdzēsim Jums atrast izeju no vissarežģītākajām situācijām, kā arī sniegsim iespēju droši attīstīties un iet uz priekšu.
Atrodiet mūsu pakalpojumu sarakstā to, kas Jums šobrīd ir nepieciešams un sazinieties ar mums. Ja Jūsu interesējošo jautājumu mēs neminējām sarakstā – droši padodiet ziņu, mēs atradīsim atbildi arī uz to:

 • Kompleksa juridiskā apkalpošana;
 • Līgumu, kontraktu, vienošanos, uzņēmuma iekšējo dokumentu izstrāde un analīze;
 • Parādu piedziņa;
 • Debitoru parādu piedziņa (pretenziju, prasību sastādīšana);
 • Juridisko atbalstu (dokumentu sagatavošana) lietas nodošanai parāda piedziņai tiesas ceļā;
 • Juridiskā palīdzība jautājumos, kas saistīti ar nekustamajiem īpašumiem (ierakstīšana Zemes grāmatā, privatizācija, pirkšana, pārdošana, nomu, celtniecību);
 • Juridiskā palīdzība darba tiesību jomā;
 • Pirmstiesas (pretenzijas) darbs, atbilžu sagatavošana uz pretenzijām;
 • Interešu pārstāvēšana vispārējās jurisdikcijas un šķīrējtiesās visā tiesas procesā: civillietās un administratīvajās lietās;
 • Kontrole par tiesas sprieduma izpildi, kas stājies likumīgā spēkā;
 • Interešu pārstāvēšana valsts un pašvaldības iestādēs;
 • Interešu pārstāvēšana jautājumos par hipotekārajiem kredītiem, (restrukturizācija, optimizācija);
 • Izlīgumu sagatavošana un noslēgšana;
 • Konsultācijas klienta interesējošos jautājumos, klienta interešu realizācijas risinājumu izstrāde;
 • Palīdzība maksātnespējas procesa ierosināšanā un klienta pārstāvēšana maksātnespējas process (juridiskajām personām);
 • Uzņēmumu juridiskā apkalpošana;
 • Citi juridiski pakalpojumi un juridiskās konsultācijas.

 

Visas tiesības aizsargātas © SIA Rivengo 2010